Tủ an toàn sinh học, Thiết bị cơ bản, phòng lab, phòng thí nghiệm