Tủ ấmBOD incubator được sử dụng để giữ mẫu ở một nhiệt độ cố định và có thể điều chỉnh được, đáp ứng nhiều ứng dụng mà việc giám sát nhiệt độ là rất quan trọng.

Tủ ấm – BOD incubator được sử dụng khá phổ biến với nhiều ứng dụng nổi bật như:

  • Nuôi cấy tế bào
  • Sinh sản của các khuẩn lạc vi khuẩn với số lượng vi trùng tiếp theo trong ngành công nghiệp thực phẩm
  • Sinh sản của các khuẩn lạc và xác định nhu cầu oxy sinh hóa (giám sát nước thải)
  • Sinh sản của vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, nấm men hoặc vi-rút
  • Chăn nuôi côn trùng và ấp trứng trong động vật học
  • Bộ nhớ mẫu được kiểm soát
  • Trồng tinh thể / tinh thể protein

Showing all 2 results