Buồng Vi Khí Hậu | Buồng Lưu Mẫu | Buồng Kiểm Soát Nhiệt độ & Độ Ẩm. Đạt tiêu chuẩn GMP, CE, ISO 9001. Thể tích đa dạng theo yêu cầu sử dụng.

Showing all 4 results