Controller hay còn gọi là bộ điều khiển: là một thiết bị phần cứng hoặc một chương trình phần mềm dùng để quản lý hoặc điều khiển các luồng dữ liệu.

Showing all 7 results