Nước cất là nước đã được đun sôi thành hơi và ngưng tụ trở lại thành chất lỏng trong một bình chứa riêng biệt. Các tạp chất trong nước ban đầu không sôi dưới hoặc gần điểm sôi của nước vẫn còn trong bình chứa ban đầu. Như vậy, nước cất là một loại nước tinh khiết.

Chưng cất loại bỏ tất cả các tạp chất trong nước, đồng nghĩa sẽ loại bỏ gần 99,9% các khoáng chất hòa tan trong nước.

Nước cất được tạo ra thông qua máy cất nước.

Showing all 4 results