Steam Sterilization – Nồi Hấp Tiệt Trùng: hoạt động theo nguyên tắc làm bay hơi nước của nguyên sinh chất dẫn đến phá vỡ vỏ để tiêu diệt các vi sinh vật. Khi tăng nhiệt độ đột ngột thì quá trình bay hơi diễn ra rất nhanh làm vỡ vỏ ra tức thì. Trong khoảng thời gian từ 15 – 20 phút thì các vi khuẩn đã được tiêu diệt dưới tác động của hơi nước bão hòa dưới áp suất cao.

Ứng dụng Steam Sterilization – Nồi Hấp Tiệt Trùng trong phòng thí nghiệm: được thiết kế để tiệt trùng bằng hơi nước và môi trường nuôi cấy vi sinh cũng như các dụng cụ phòng thí nghiệm, các dụng cụ rắn không qua đóng gói trong các lĩnh vực phòng thí nghiệm, bệnh viện dược phẫm, mỹ phẩm, ….

Showing all 11 results