Tủ ấm được sử dụng để giữ mẫu ở một nhiệt độ cố định và có thể điều chỉnh được, đáp ứng nhiều ứng dụng mà việc giám sát nhiệt độ là rất quan trọng.

Tủ ấm được sử dụng khá phổ biến với nhiều ứng dụng nổi bật như:

  • Nuôi cấy tế bào
  • Sinh sản của các khuẩn lạc vi khuẩn với số lượng vi trùng tiếp theo trong ngành công nghiệp thực phẩm
  • Sinh sản của các khuẩn lạc và xác định nhu cầu oxy sinh hóa (giám sát nước thải)
  • Sinh sản của vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, nấm men hoặc vi-rút
  • Chăn nuôi côn trùng và ấp trứng trong động vật học
  • Bộ nhớ mẫu được kiểm soát
  • Trồng tinh thể / tinh thể protein

Showing all 4 results