• Walk-in Chamber là phòng thử nghiệm khí hậu hay buồng vi khí hậu, mà chúng ta có thể đi vào bên trong để sắp đặt sản phẩm
  • Bên trong Walk-in Chamber có kết nối sẵn nguồn điện cung cấp cho mẫu thử cần hoạt động khi thử nghiệm
  • Phòng Walk-in chamber có thể cho ra các môi trường khác nhau như nóng, lạnh, khô, ẩm.

Walk-in chamber được phát triển cho các ứng dụng thử nghiệm mô phỏng các tác động của một loạt các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm đối với sản phẩm hoặc vật liệu, giúp kiểm tra độ bền thời tiết, tuổi thọ hay thời hạn sử dụng, xác định ngày hết hạn của các loại sản phẩm.

Tùy theo ứng dụng, phòng thử nghiệm Walk-in chamber có thể thiết kế và hoàn thiện để cho phép nhiều loại mẫu thử đi vào thậm chí có thể chứa bất cứ thứ gì từ một chiếc xe nâng nhỏ, xe ô tô dân sự, đến xe quân sự và thậm chí cả máy bay.

Showing all 4 results