Máy xác định nhiệt trị (Bomb Calorimeter) DDS CAL3K-A

Hãng sản xuất: DDS Calorimeters

(DDS Scientific Analytical Calorimeter Solutions)

Model: CAL3K-A

Xuất xứ: South Africa

Đọc tiếp